türkçe english
PIR KÖPÜĞÜ

Isı yalıtımında Poliüretan sert köpüğü , kapalı hücre yapısından su ve rutubetten etkilenmemesi , hafifliğine karşın kendini taşıyabilmesi , yaşlanmış üstün yalıtım değerlerini uzun yıllar boyunca koruması ve sıhhi olması ve sağladığı tasarruflarla yıllardan beri çeşitli alanlarda kullanılmaktadır .
Poliüretan köpüğü , yanmaya karşı dirençlerini katkılarla artırarak DIN 4102 B2 sınıfında yerini almıştı .

Son yıllarda konut ve sanayi yapılarında , yangına karşı önlem alınması yönünde Poliüretan hammadde üretici şirketlerin yaptıkları araştırmalar neticesinde devamlı gelişme gösteren standart testler ve yönetmeliklerin getirdikleri yaptırımları bu yönetmeliklere uyacak köpük türleri üzerinde araştırma ve geliştirme arayışlarını sıklaştırmıştı .
Yangın esnasında tutuşan cisimlerin , alevin yayılması ile birlikte çıkardıkları duman yoğunluğu kriterleri ifade etmektedir . Poliüretan sert köpüğünün yangın esnasında bu kriterlere uyabilmesi
için devam eden araştırmalar POLİİSOCYANURATE köpüğünü ( PIR ) yaratmışlardır .
(siyanür ile ilgisi yoktur)

POLİİSOCYANURATE köpüğü esas olarak , standart poliüretan köpüğünün sertleştirici komponentini üretim aşamasında 2,5 katı zenginleştirerek ihtiva ettiği azot gruplarını , tuz esaslı ve diğer katalistler vasıtasıyla bloke ederek köpüğün moleküler yapısını değiştirerek boyutunu birkaç misli büyütmektir . Bu şekilde oluşan köpüğün tutuşabilme mertebesi çok daha yüksek derecelere çıkmaktadır .

PIR köpüğünün özelliği , alevi gören alanının anında kalıcı bir sönmüş , kömür cürufu benzeri ,
haline gelmesi ile alevin hem yolunu keserek kendinden bir mania oluşturarak oksijen ortamı ile temasını kesmek hem de bu cürufun yüksek derecelerde aleve yalıtım görevi yaparak alevin yol almasını önlemektir . Bu özelliklerinden ötürü , tabii olarak , çok düşük bir duman inkişafı ortaya çıkarmasıdır .

PIR köpüğünün ısı yalıtım değerleri standart poliüretan sert köpüğününki ile eş değerdedir .
Isı çatalı – 150 ilâ 150 ºC arasında güvenlikle kullanılabilir .

PIR köpüğü yukarıda belirtilen özellikleri ve yanmaya karşı direncinden dolayı ve özellikle hafifliğinden tüm dünya ülkelerinde şartnamelerde yer almaktadır .

Pürtiz , her zaman olduğu gibi , gelişmeleri takip ederek PIR köpüğünü üretime geçmiştir .
Çatı ve cephe panellerine ilaveten püskürtme uygulamsı ve bloktan kesme 6 ilâ 200 mm kalınlıklarda levha şeklinde ihtiyaç sahiplerine sunmağa başlamıştır..

PİR KÖPÜĞÜ ve GRAFİTİ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player